Субота
26.05.2018
06:58
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Запрудянське НВО "ЗОШ І-ІІІст. - дитячий садок"
Головна Реєстрація Вхід
Каталог файлів »
Меню сайту

Категорії розділу
Батьківський комітет [4]
Виховні заходи [4]
Анкетування [3]
Насильство в сім'ї [2]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Робота з батьками » Батьківський комітет

Положення про батьківські збори та батьківський всеобуч
05.01.2017, 14:13
 1. Загальні положення

 

1.1. Авторитет школи та вчи­телів у багатьох випадках визна­чається організацією та проведен­ням батьківських зборів.

1.2. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі да­них педагогічної науки, досвіду виховання.

1.3. Батьківські збори — це школа виховання батьків, форму­юча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.

1.4. Батьки (особи, які їх замі­нюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, які проводить школа (із Статуту школи).

1.5. Даний документ є локаль­ним актом щодо питань регулю­вання відносин між школою та батьками.

 

 

 1. Мета та завдання батьківських зборів

 

2.1. Виховання батьків, бать­ківського колективу.

2.2. Формування батьківської суспільної думки.

2.3. Ознайомлення батьків із питаннями педагогіки, психо­логії, законодавства України.

 

 1. Види батьківських зборів

 

3.1. Існують такі види бать­ківських зборів:

• організаційні;

• тематичні;

• збори-диспути;

• звітові;

• збори-консультації;

• збори-співбесіди.

3.2. Батьківські збори, як пра­вило, є комбінованими.

3.3. Основна частина батьківсь­ких зборів—педагогічна просвіта (батьківський всеобуч).

3.4. Батьківський всеобуч пла­нується відповідно до:

• вимог соціуму;

• напряму роботи гімназії;

• вікових особливостей дітей.

 

 1. Завдання батьківського всеобучу

 

4.1. Знайомство батьків з ос­новами педагогічних, психоло­гічних, правових знань.

4.2. Забезпечення єдності ви­ховної взаємодії школи та сім'ї.

4.3. Узагальнення та розпов­сюдження позитивного досвіду виховання.

4.4. Попередження батьків про уникнення найпоширеніших по­милок.

4.5. Залучення батьків до актив­ної участі у виховному процесі.

 

 1. Проведення батьківських зборів

 

5.1. Загальношкільні бать­ківські збори проводяться один раз на семестр за планом роботи школи.

5.2. Основні питання, які роз­глядають на зборах:

а) ознайомлення:

•  з документами про школу;

•  з основними напрямками роботи школи;

•  із задачами, які стоять перед школою;

•  зі звітами про роботу;

•  із локальними актами;

б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;

в) використання знань, умінь можливостей батьків у робот з дітьми;

г) надання допомоги у вирішенні господарчих питань.

5.3. Класні батьківські зборі проводяться один раз на семестр.

5.4. Основні питання, які роз­глядають на батьківських зборах

• аналіз навчально-виховного процесу у класі;

• задачі, які визначають по­дальшу роботу;

• планування,  організа­ція діяльності щодо виконанні задач;

• підведення підсумків;

• актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (бать­ківський всеобуч).

5.5. При підготовці та проведенні батьківських зборів слід враховувати ряд важливих мо­ментів:

• атмосферу співробітництва школи та сім'ї щодо реалізації програми посилення «плюси та ліквідації «мінусів» у характері та поведінці дитини;

•  інтонацію зборів: радимо та роздумуємо разом;

•   професіоналізм педагогів — знання, компетентність (про життя кожної дитини не лише у школі, а й за її межами, уявлення про рівень їхніх вимог, стан здоров'я);

•  добрі, довірливі стосунки

•  головні показники ефект­ності батьківських зборів —  це:

а)  активна участь батьків:

б)  атмосфера активного обговорення питань;

в)  обмін досвідом;

г) відповіді на питання, поради та рекомендації.

 

 

 1. Права батьківських зборів

 

Батьківські збори мають право:

а)  звернути увагу батьків на:

•  правильне виконання рішень зборів;

• виконання п. 4 ст. 52 Закону України «Про освіту» (батьки (за­конні представники) навчаються, вихователі несуть відповідаль­ність за виховання дітей, отри­мання ними основної загальної освіти);

• виконання п. 4 ст. 17 Закону України «Про освіту» (відпові­дальність за ліквідацію учнівсь­кої академзаборгованості протя­гом наступного навчального року покладається на їхніх батьків (за­конних представників);

• виконання Статуту школи (батьки зобов'язані вико­нувати Статут школи);

• обговорення питань про шкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;

б) запрошувати на збори спе­ціалістів:

• юристів;

• лікарів;

• психологів;

• працівників правоохоронних органів;

• членів адміністрації школи;

• представників громадських організацій.

Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами Закладу з наступними повідомленнями про результати розгляду, термін розгляду пропо­зицій — один місяць.

 

 

 1. Документація батьківських зборів

 

7.1.  На всіх батьківських збо­рах ведеться протокол.

7.2. Протоколи батьківських зборів:

• підписуються головою та секретарем батьківських зборів;

•   зберігаються у методичному кабінеті школи та відносяться до шкільної документації;

• протоколи класних бать­ківських зборів зберігаються у класних керівників.

7.3.  Зошит протоколів пови­нен бути прошнурований, прону­мерований, скріплений підписом Голови батьківського комітету.

7.4. Матеріали батьківських зборів зберігаються у методич­ному кабінеті у папці зі скорозшивачем та відносяться до шкільної документації.

7.5. Термін зберігання прото­колів та документів до них визна­чається терміном навчання учнів на визначеному щаблі:

•    1—3-ті класи — 3 роки;

•    5—9-ті класи — 5 років;

•   10—11-ті класи — 2 роки.

 

 1. Батьківський всеобуч

 

8.1. Батьківський всеобуч, який проходить на батьківських збо­рах, може змінюватись у зв'язку зі змінами:

•  соціуму;

• напрямку роботи школи;

•  рівня освіти батьків.

8.2.  Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розроб­ляються спільно з:

•  адміністрацією;

•  психологами;

•  головою  методичного об'єднання класних керівників;

• представниками науки.

8.3.   Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розгля­даються на засіданні педагогічної ради у присутності представників загальношкільного батьківсь­кого комітету та затверджуються педрадою.

 

 1. Батьківський комітет класу
  1.    Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність яки: спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу.
  2. Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.
  3.  До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.
  4. Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.
  5.   Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами.

Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету поза чергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

 1. Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.
 2.  Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігається в голови батьківського комітету.
 3.  Положення про батьківський комітет класу приймається на засіданні батьківського комітету школи або на засіданні ради школи.

 

 1.  Батьківський комітет класу зобов'язаний:
 • допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;
 • залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
 • впливати на формування культури батьківського спілкування;
 • за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;
 • стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;
 • висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;
 • дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.
 1.  Батьківський комітет має право:
 • брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу;  допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників
 • разом із класним керівником відвідувати учнів удома;     
 • бути присутнім на уроках і позакласних заходах;            
 • висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;
 • разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;
 • проводити бесіди з проблемними учнями;
 • підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини, за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.
Категорія: Батьківський комітет | Додав: Валя
Переглядів: 231 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites